Tidrapporteringssystem

Hitta ett bra system för tidrapportering

Tidrapportering är något som blir allt vanligare i allt fler företag, då allt fler vill säkerställa hur det egentligen ligger till med arbetstimmarna för de anställda. För tidrapportering kan flera olika typer av system användas. Men hur vet man egentligen vilket av dessa system man bör ha?
Systemet ska vara användarvänligt

Det är förvisso de flesta system för tidrapportering, men eftersom alla ändå inte är detta, är det viktigt att ta en extra titt på detta, framför allt i de fall då många i verksamheten inte är så duktiga på datorer och datasystem. Om du hela tiden behöver instruera de anställda gällande hur systemet ska användas, går en hel tid nämligen till spillo, och då fyller inte systemet för tidrapportering sin funktion, helt enkelt.

Vilka funktioner behöver ni

Alla verksamheter är nämligen i behov av olika typer av tidrapportering, så för att säkerställa att systemet verkligen passar er i praktiken, bör ni stämma av så att de funktioner som är viktiga för er finns med.

Titta på en demo

För de flesta system för tidrapportering finns någon form av demo att tillgå, så att man verkligen kan se hur systemet fungerar i praktiken. Att ta en titt på demon rekommenderas, då det är svårare att läsa till sig informationen om hur systemet funkar, än att helt enkelt titta på det själv.

Vilka kontroll- och påminnelsefunktioner som behövs

Att ha vissa kontrollfunktioner för den som ska attestera tidrapporterna, samt påminnelsefunktioner för användarna är nämligen att föredra, då det gör att fel inte uppstår lika lätt, och man därmed inte behöver lägga lika mycket tid på att rätta till småfel. Men hur många funktioner som kan behövas för detta kan variera, så tänk igenom dina behov gällande detta noga!

Vilka rapporter du kan få automatisk

Givetvis kan man få ut väldigt mycket information ur ett system för tidrapportering vid behov, men de rapporter som utfärdas automatiskt kan variera. Så fundera på vilka rapporter du verkligen behöver, och se sedan efter huruvida du kan få dem med hjälp av det system som intresserar dig eller inte.

Olika prissättningar

Olika leverantörer för system för tidrapportering prissätter nämligen sina system på olika sätt. För att systemet ska passa dig även prismässigt är det bra om du tänker igenom vad du egentligen har för budget för detta samt hur du föredrar att betala innan du börjar titta på olika system. Då kan du nämligen gallra ut de system för tidrapportering som inte stämmer in på dina önskemål lättare och istället koncentrera dig på att jämföra de system som kan vara relevanta för dig mer grundligt.