Resultatrapport

En resultatrapport är en särskild rapport som görs i samband med att man bokförd ett företags utgifter och intäkter. I resultatrapporten framgår helt enkelt de inkomster och de utgifter som ett företag, vare sig det är en enskild firma eller ett större företag, haft under en viss period, samt den vinst eller förlust som företaget gjort, baserat på dessa uppgifter.
Exempel på hur en resultatrapport kan göras

Ett exempel på hur resultatrapporter brukar göras är att man lägger samman alla försäljningsposter man haft, samt andra inkomster. På så sätt får man en översikt över alla företagets intäkter. Sedan drar man bort samtliga utgifter, så som inhandlade material, varor, hyresutgifter med mera.

När utgifterna dras av från inkomsterna får man ett saldo, som anger huruvida företaget gått med vinst (dvs. haft ett positivt resultat, där intäkterna är fler och större än utgifterna) eller förlust (dvs. ett negativt resultat, där utgifterna är fler och större än intäkterna) under perioden det gäller.

En resultatrapport används ofta tillsammans med en så kallad balansrapport, för att ge information om hur ett företags ekonomi ser ut. En bra resultatrapport bör även specificera de olika posterna på något vis, framför allt när det gäller utgifter, så att man kan se vad pengarna som man använt gått åt till. Exakt hur man bör specificera utgifterna, samt om intäkterna bör klassificeras eller inte beror dock på företagets verksamhet, inom alla verksamheter finns inte möjligheten till lika mycket klassificering, då utgiftsposterna och intäkterna inte är lika många för alla företag. Har man införskaffat ett bokföringsprogram är det vanligt att det finns olika funktioner i det som underlättar när man ska göra en resultatrapport. Så ta en titt i programmet du använder i första hand när du ska göra denna rapport, det brukar vara enklast att komma igång så.