Fakturamallar

Om du som företagare inte är så van vid att fakturera, kan fakturamallar underlätta faktureringsförfarandet otroligt mycket. En bra fakturamall säkerställer nämligen att inga uppgifter glöms bort på dina fakturor, och gör det även lätt att ändra uppgifter vid behov.
Vi rekommenderar därför att alla som känner sig ovana vid att fakturera använder sig av fakturamallar åtminstone i början tills man känner sig mer bekväm med detta.

Hur hittar man då fakturamallar

Det går att köpa fakturamallar, men det finns även en hel del gratis fakturamallar att tillgå på nätet, så är du kostnadsmedveten, rekommenderar vi i första hand att du försöker leta upp dessa. Detta gör du enkelt via sökmotorer, men se till att det är svenska fakturamallar du använder, om du ska fakturera svenska kunder. Alla svenska fakturor bör nämligen följa svensk standard, och använder man sig av utländska fakturamallar är det inte alltid fallet.

Att tänka på vad gäller fakturamallar

Att din faktura ser seriös ut är viktigt, eftersom dina kunder annars kanske får ett felaktigt intryck om din verksamhet. Det kan även vara trevligt om man kan lägga till saker som loggor och liknande i fakturan, detta är inte möjligt i alla fakturamallar, så är detta viktigt för dig, kontrollera alltid om detta är möjligt eller inte för den fakturamall som intresserar dig.

Vidare vill du inte slösa bort din tid i onödan genom att använda en allt för komplicerad mall. Så prova alltid flera olika fakturamallar innan du bestämmer dig för vilken du kommer att använda, för att se hur snabbt du kan få fram en riktig faktura med respektive mall.

Några saker som bör finnas med på fakturamallar
  • Kontaktuppgifter och uppgifter om det fakturerande företaget
  • Kontaktuppgifter och uppgifter om fakturamottagaren
  • Fakturadatum
  • Fakturanummer
  • Förfallodag
  • Hur dröjsmålsräntan fungerar
  • Hur betalning ska ske, inklusive vart fakturan ska betalas, samt vilket referensnummer som ska användas
  • En beskrivning gällande vad fakturan avser

Så att dessa uppgifter finns med är något du alltid bör kontrollera innan du använder en viss fakturamall.