Fakturabelåning

Med fakturabelåning menas en överenskommelse mellan ett företag och ett så kallat factoringbolag som går ut på att man säljer sina fakturor till factoringbolaget, för att få likvida medel omgående, men betalar en avgift för detta till factoringbolaget, som tjänar sina pengar på att lösa in andras fakturor, och sedan kräva in dem på egen hand.
Detta innebär att företag som ägnar sig åt fakturabelåning får ut mindre än annars för fakturorna, men å andra sidan slipper de vänta på pengarna de ska in från sina kunder tills fakturatiden gått ut, och behöver inte heller oroa sig för att kunderna inte betalar in fakturorna i tid, då de får betalt för fakturorna från factoringbolaget redan dag ett.

Varför kan fakturabelåning vara nödvändigt?

Detta kan bero på många orsaker, men det handlar alltid om att företaget som väljer att sälja sina fakturor behöver snabba kontanter, t.ex. för att betala sina lokalhyrorn, sina leverantörer eller liknande. I regel saknas då dessa medel, och ett factoringbolag och fakturabelåning hjälper i så fall företaget att få in dessa medel snabbt.

Bör man använda sig av fakturabelåning regelbundet?

Det finns faktiskt en del fall där detta kan vara en god ide. Att slippa hantera fakturorna själv ger ju nämligen företaget själv mer tid som kan ägnas åt företagets kärnverksamhet, vilket i de flesta fall leder till att omsättningen ökar.

Så en del företag som inte själva vill ägna sig åt fakturering väljer med anledning av detta att ständigt belåna sina fakturor. Detta är framför allt att rekommendera i de fall då man som företagare upptäcker att faktureringen tar allt för mycket tid.

Att tänka på om fakturabelåning kan vara aktuellt

Den viktigaste saken att ha i åtanke om man bestämmer sig för att sälja sina fakturor är att villkoren man får hos olika factoringbolag skiljer sig åt en hel del, både när det gäller de avgifter de tar och andra faktorer. Så jämför alltid villkoren hos flera factoringbolag innan du belånar dina fakturor!

Det är i regel även viktigt att se till så att man får tillgång till alla betaluppgifter, så att man har koll på hur kunderna beter sig, och vad man betalar för. Så fråga alltid de factoringbolag du funderar på att anlita hur rapportering sker. Ju mer detaljerade rapporterna är, desto mer förståelse får du för dina kunders beteende, vilket också kan vara till nytta för verksamheten annars.