Balansrapport

En balansrapport är en rapport som sammanställer alla tillgångar och skulder som ett företag har. Balansrapporter görs för så väl mindre företag som t.ex. enskilda firmor som för större företag. Detta gör det enkelt att se om företaget har mer tillgångar än skulder eller om det är tvärtom.


Exempel på tillgångar som kan tas med i en balansrapport

Några av de tillgångar som brukar finnas med i balansrapporter är bland annat:

  • Obetalda fakturor
  • Tillgångar på konton, girokonton och så vidare
  • Exempel på skulder som kan tas med i en balansrapport
  • Alla obetalda fakturor som företaget ska betala
  • Skulder till andra
Syftet med en balansrapport

Som du säkert ser handlar balansrapportering om att analysera det egna kapitalet. Genom att göra detta ser man tydligt hur ekonomin i det egna företaget ser ut. Ofta gör man en balansrapport samtidigt som man gör en resultatrapport, men inte alltid.

Det är en fördel om man i balansrapporten specificerar vad de olika tillgångarna och skulderna är, i den mån det är möjligt. Detta gör det lättare att tolka siffrorna i efterhand, samt föreslå åtgärder om man inte är helt nöjd med slutresultatet. Ofta finns det mallar för balansrapporter i bokföringsprogram, om man använder sig av ett sådant. Annars kan man även med hjälp av sökmotorer hitta mallar för balansrapporter på nätet.